FANDOM


Czworokąt - figura geometryczna składająca się z czterech boków, czterech kątów i czterech wierzchołków.

Typ czworokąta
Typ czworokąta Pole Najważniejsze własności
Trapez P= \frac {(a+b)*h}{2} Suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu jest równa 180 stopni. Jedna para boków musi być równoległa.
Równoległobok P=a*h Przekątne przecinają się w połowie. Przeciwległe kąty mają jednakowe miary. Suma miar kątów sąsiednich wynosi 180 stopni.
Romb P= \frac {e*f}{2} Przekątne przecinają się w połowie i są prostopadłe. Wszystkie boki są tej samej długości.
Prostokąt P=a*b Wszystkie kąty są proste. Przekątne mają jednakową długość i przecinają się w połowie.
Kwadrat P=a^2 Wszystkie boki i kąty są równej długości. Przekątne są prostopadłe, mają taką samą długość oraz przecinają się w połowie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.