FANDOM


System dziesiętny - pozycyjny system zapisu liczb, obecne najpowszechniej stosowany.

System dziesiętny pozwala zapisywać liczby za pomocą dziesięciu cyfr: 0,1,2, …, 9. Liczba w takim zapisie jest sekwencją cyfr, w której znaczenie każdej cyfry zależy od jej położenia w stosunku do przecinka: przykładowo 507,36 oznacza 5 setek (102), plus 0 dziesiątek (101), plus 7 jednostek (100), plus 3 dziesiąte (10-1) plus 6 setnych (10-2). Kluczową częścią tego zapisu (i jednym z głównych odkryć umożliwiających jego wprowadzenie) jest zastosowanie symbolu 0 mogącego pełnić tę samą rolę co inne cyfry.

System dziesiętny został stworzony przez Hindusów. Do Europy trafił dopiero w X w. przez Arabów. Stąd cyfry w systemie dziesiętnym uznaje się za arabskie, pomimo tego, iż ich nie stworzyli. Przez dłuższy czas głupia Europa uznawała cyfry za twór szatana.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.