FANDOM


Trójkąt - figura geometryczna składająca się z trzech kątów, trzech boków i trzech wierzchołków. Suma miar kątów trójkąta wynosi 180 stopni. Każdy bok trójkąta ma długość mniejszą od sumy długości dwóch pozostałych boków (a<b+c_b<a+c_c<a+b). W każdym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przyprostokątnej. Pole trójkąta to długość podstawy mnożona przez wysokość, dzielona przez 2.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.