FANDOM


Trójkąt - figura geometryczna składająca się z trzech kątów, trzech boków i trzech wierzchołków. Suma miar kątów trójkąta wynosi 180 stopni. Każdy bok trójkąta ma długość mniejszą od sumy długości dwóch pozostałych boków ($ a<b+c_b<a+c_c<a+b $). W każdym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przyprostokątnej. Pole trójkąta to długość podstawy mnożona przez wysokość, dzielona przez 2.